Konferencie
KONFERENCIE

ORGANIZOVANÉ AGENTÚROU

08dec

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2023

Podhájska, Slovenská republika
11nov

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2022

Podhájska, Slovenská republika
13máj

Security Forum XVI. Cracow 2021

Krakow, Poľsko
12nov

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2021

Podhájska, Slovenská republika
15mar

Stáž: Európske skúsenosti a globálne trendy vo vyššom vzdelávaní

Podhájska, Slovenská republika
16mar

Journalistic Acivity and Public (Social) Interests European Media Practice

Bratislava, Slovenská republika
23apr

Súčasné problémy vedy a postupy vo svetle Európskych integračných procesov

Ľvov, Ukrajina
17dec

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2020

Podhájska, Slovenská republika
04apr

Medzinárodný seminár V4

Ukrajina
06jún

Security Forum XIV. Cracow 2019

Krakow, Poľsko
07nov

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2019

Podhájska, Slovenská republika
08mar

Sociálno-ekonomické a humanitárne aspekty sveta inovatívnych transformácií

Podhájska, Slovenská republika
17máj

Typické problémy vedy a praxe v súvislosti s eurointegráciou

Ľvov, Ukrajina
18okt

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji IX.

Podhájska, Slovenská republika
19okt

Aktuálne problémy psychológie, sociológie, sociálnej práce a odbornej prípravy špecialistov

Podhájska, Slovenská republika
06dec

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2018

Podhájska, Slovenská republika
15máj

Eurointegrácia 2017

Ľvov, Ukrajina
06jún

Security Forum VI. Cracow 2017

Krakow, Poľsko
03okt

The strategic potential of a state and territorial development

Mariupol, Ukrajina
09nov

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji VIII.

Podhájska, Slovenská republika
07dec

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2017

Podhájska, Slovenská republika
25jan

Eurointegrácia 2016

Ľvov, Ukrajina
26feb

The legal reform in modern condition

Kyjev, Ukrajina
13apr

Present and perspectives of prison pastoral care

Kyjev, Ukrajina
26máj

Current Issues Of Risks Modeling And Emergencies On Critical Infrastructure Objects

Kyjev, Ukrajina
02jún

Security Forum V. Cracow 2016

Krakow, Poľsko
08jún

Inovácie - ekonomika - ľudský kapitál

Podhájska, Slovenská republika
22sep

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2016 - Praha

Praha, Česká republika
05okt

Peaceful rise of China

Banská Bystrica, Slovenská republika
17nov

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji VII.

Podhájska, Slovenská republika
08dec

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2016

Podhájska, Slovenská republika
23apr

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2015 - Ukrajina

Ľvov, Ukrajina
16okt

Security Forum IV. Cracow 2015

Krakow, Poľsko
05nov

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji VI.

Podhájska, Slovenská republika
10dec

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2015

Podhájska, Slovenská republika
24feb

Riadenie bezpečnosti zložitých systémov

Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
26feb

International Scientific Conference "Current Problems"

Ľvov, Ukrajina
08máj

Self-Improvement & Security

Krakow, Poľsko
28máj

Kvalita a efektivita v procese vzdelávania na policajnej škole

Košice, Slovenská republika
10jún

Situation in Ukraine from the prospective of International Law

Kyjev, Ukrajina
26sep

Osvetový seminár

Smolnícka Huta, Slovenská republika
16okt

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji V.

Podhájska, Slovenská republika
30okt

Globalizácia a fenomén národnej kultúry

Podhájska, Slovenská republika
07nov

Security Forum III. Cracow 2014

Krakow, Poľsko
11dec

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2014

Podhájska, Slovenská republika
14mar

Organizovaná kriminalita a korupcia - Platforma tieňovej ekonomiky štátu

Plzeň, Česká republika
24okt

Stratégie bezpečnostnej politiky v 21. storočí

Ľvov, Ukrajina
08nov

Security Forum II. Cracow 2013

Krakow, Poľsko
21nov

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji IV.

Podhájska, Slovenská republika
12dec

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2013

Podhájska, Slovenská republika
07jún

Korupcia - Právne a ekonomické aspekty

Podhájska, Slovenská republika
11okt

Bezpečnostná a protikorupčná politika v Európskej únii

Backi Petrovac, Srbsko
08nov

Security Forum Cracow 2012

Krakow, Poľsko
22nov

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji III.

Podhájska, Slovenská republika
13dec

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2012

Podhájska, Slovenská republika
03feb

Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete

Podhájska, Slovenská republika
22sep

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji II.

Dudince, Slovenská republika
21jan

Zdravie ako základný predpoklad rozvoja ľudského potenciálu

Podhájska, Slovenská republika
22apr

Víno a človek

Búč, Slovenská republika
24jún

Analýza dôsledkov finančnej krízy a perspektívy pre ďalší vývoj na svetových trhoch

Bratislava, Slovenská republika
23sep

Prednáška pre rómsku komunitu

Dolný Ohaj, Slovenská republika
02dec

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji I.

Podhájska, Slovenská republika
01dec

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji 0.

Podhájska, Slovenská republika