Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2012

13. december 2012 | 9:00

ZAČIATOK

14. december 2012 | 16:00

KONIEC

Podhájska, Slovenská republika

MIESTO

CIEĽ KONFERENCIE:
Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bolo vymedzenie problematiky bezpečnosti, extrémizmu a terorizmu, zameranie sa na moderné prístupy riešenia tejto problematiky, ako aj vzájomná výmena vedeckých a praktických poznatkov z uvedených oblastí.

Príspevky by mali byť zamerané predovšetkým na tieto okruhy problémov:
1. Európsky bezpečnostný priestor
2. Bezpečnosť pri preprave a manipulácii s nebezpečnými látkami
3. Reforma bezpečnostného sektora
4. Využitie metód modelovania pri príprave zložiek IZS na reakciu na mimoriadne udalosti a ich vzájomná komunikácia pri zásahoch
5. Vývoj legislatívnych a technických normatívnych dokumentov v oblasti bezpečnosti
6. Súčasné bezpečnostné výzvy

Príspevky z konferencie boli recenzované poprednými odborníkmi z oblasti bezpečnosti, práva a ochrany obyvateľstva a uverejnené v zborníku vedeckých prác.

FOTOGALÉRIA