Konferencie partnerov
KONFERENCIE

NAŠICH PARTNEROV

3. apríl 2020
BEZPEČNOSŤ INFORMÁCIÍ V POLITICKÝCH ČINNOSTIACH
26. marec 2020
INDIVIDUALITY IN PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS OF COMMUNITIES AND PROFESSIONS
NAJBLIŽŠIA KONFERENCIA

Stáž: Európske skúsenosti a globálne trendy vo vyššom vzdelávaní