Konferencie partnerov
KONFERENCIE

NAŠICH PARTNEROV

máj 2021
Online konferencia: Sociálne aspekty vojenskej a odbornej činnosti sektoru bezpečnosti a obrany
Stáž: Európske skúsenosti a globálne trendy vo vyššom vzdelávaní III.
30. november 2020
Online seminár: Jednotný európsky priestor vysokoškolského vzdelávania: trendy, výzvy, vyhliadky
29. október 2020
Modern Problems of Economy and Business
6. – 9. apríl 2020
Stáž: Európske skúsenosti a globálne trendy vo vyššom vzdelávaní II.
3. apríl 2020
BEZPEČNOSŤ INFORMÁCIÍ V POLITICKÝCH ČINNOSTIACH
26. marec 2020
INDIVIDUALITY IN PSYCHOLOGICAL DIMENSIONS OF COMMUNITIES AND PROFESSIONS
16. marec 2020
Okrúhly stôl EIDV 2020
15. – 21. marec 2020
Stáž: Európske skúsenosti a globálne trendy vo vyššom vzdelávaní I.

MOMENTÁLNE NEPRIPRAVUJEME ŽIADNU KONFERENCIU!