Publikácie
PUBLIKÁCIE

VYDANÉ AGENTÚROU

Vydavateľská činnosť

Popri svojich rozsiahlych činností sa agentúra aktívne venuje aj vydavateľskej činnosti, v rámci ktorej vydáva publikácie v spolupráci so slovenskými a zahraničnými vydavateľstvami.


Edične sa zameriavame na produkciu:

Zborníky, monografie

Sú vydávané prevažne po skončení nami organizovaných konferenciách a obsahujú texty a výstupy prednášok z konferencie.

ZOBRAZIŤ UŽ VYDANÉ

Učebnice, skriptá

Odborne recenzované, redakčne upravené publikácie, ktoré sa používajú ako učebný a vzdelávací materiál pre školy a didaktické kurzy.

ZOBRAZIŤ UŽ VYDANÉ

Vedecké časopisy

Periodikum zamerané na publikovanie výsledkov vedeckého výskumu. Články prechádzajú prísnou kontrolou kvality recenzentmi.

ZOBRAZIŤ UŽ VYDANÉ

Ostatné publikácie

V prípade záujmu vždy rád zastrešíme / sprostredkujeme vydávanie publikácií aj pre našich spolupracovníkov a partnerov.

ZOBRAZIŤ UŽ VYDANÉ

MOMENTÁLNE NEPRIPRAVUJEME ŽIADNU KONFERENCIU!