Slávnostné otvorenie 14. medzinárodnej vedecko-praktickej konferencie “Mládež vedy 2024”


Dňa 24. apríla 2024 o 11:00 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie 14. ročníka Medzinárodnej vedeckej a praktickej konferencie študentov, doktorandov a mladých vedcov „YUNST NAUKY – 2024“!

Rektor Chernihiv Polytechnic National University, doktor technických vied, profesor Oleg Oleksandrovich Novomlynets vystúpil s úvodným prejavom a privítal účastníkov konferencie , pričom zdôraznil zachovanie stabilných vedeckých tradícií univerzity napriek moderným výzvam a hrozbám zo strany Ruskej federácie. Konanie konferencie naďalej spája vedcov a študentov vysokých škôl z rôznych krajín sveta, prispieva k kontinuálnej vedeckej činnosti a udržiavaniu vybudovaných väzieb.


ZDROJ