Zdravie je drahšie. Po akademikoch sa zhodla aj prax


Zdravie ako základný predpoklad rozvoja ľudského potenciálu bolo témou konferencie odborníkov, ľudí zo samosprávy aj duchovnej sféry.

Konferencia bola druhým zo série podujatí Východoeurópskej agentúry pre rozvoj, n.o. (EEDA). V decembri tu privítali akademikov, v januári hlavne ľudí z praxe.

Zdravie je drahšie
„Chceli sme previazať poznatky akademickej pôdy s praxou, preto sme pozvali zástupcov širšieho spektra,“ povedala Adriana Grenčíková, predsedníčka organizačného výboru konferencie. „Z niektorých uhlov pohľadu je zdravie ekonomicky vyčísliteľnou kategóriou, lebo iba zdravý jedinec môže vytvoriť pridanú hodnotu. Náklady na zdravotnú starostlivosť budú stále vyššie, ale zdá sa, že sa tomu nevenuje dostatočná pozornosť. Telesná výchova v školách sa zanedbáva, športové krúžky si môžu zaplatiť väčšinou iba solventní rodičia,“ dodala.

Aj cirkev hovorí o zdraví
„Je dobre známe, že v zdravom tele zdravý duch – viac ani nemusíme dodávať,“ povedal na konferencii Eduard Kojnok, rožňavský emeritný biskup. „Starostlivosť o telo je našou povinnosťou. Kto nežije striedmo a nechá sa ovládať náruživosťami, ničí sa telesne aj duševne.“ Duchovný Jozef Spišak založil v Smolinskej Hute (okres Gelnica) Občianske združenie Barborka. „Ako farár som hľadal spôsob, ako pomôcť ľuďom. Čerpal som inšpiráciu zo západu, kde má cirkev vo svojich programoch rôzne nadácie. Potrebujeme sa s ľuďmi stretávať nielen v kostoloch,“ zdôraznil.

Vo víne je nielen pravda
Na konferencii sa zúčastnil aj veľmajster Rádu rytierov vín svätého Urbana Ján Kovács, starosta obce Virt v Komárňanskom okrese. „V minulom režime ťažko hovoriť vôbec o kultúrnych vínach (česť výnimkám), nieto ešte o kultúrnej konzumácii. Dnes je to iné. Striedme a kultúrne užívanie červeného vína môže byť prevenciou kardiovaskulárnych chorôb, najnovšie sa hovorí aj o pozitívnom účinku ušľachtilých bielych odrôd. Ani táto oblasť teda nemá od zdravia ďaleko. Ako starosta ťažko ovplyvním zdravie obyvateľov. Skôr môžem pomôcť v starostlivosti o kvalitu životného prostredia, separovaný zber a podobne.“