Spolupracovníci
O NÁS

KTO SME A ČO ROBÍME

Spolupracovníci

Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. spolupracuje s viacerými, poprednými odborníkmi z rôznych oblastí. Riaditeľ agentúry má zvolených svojich zástupcov pre každú oblasť, ktorou sa agentúra aktívne zaoberá.


Prof. Larisa Anatolivna YANKOVSKA
zástupca riaditeľa pre LVIV region Ukrajina

Prof. Lyubomyr Ivanovych SOPILNYK
zástupca riaditeľa pre LVIV region Ukrajina

Prof. Sergey PETKOV, DrSc., Honor. Prof
zástupca riaditeľa EEDA n.o. pre Ukrajinu a expert v oblasti práva

Asocc.prof. Olga TYTARENKO, PhD.
zástupca riaditeľa pre ekonomické a právne záležitosti s Ukrajinou

Prof. Viktoria VOVK, DrSc.
zástupca riaditeľa a koordinátor medzinárodnej spolupráce pre Slovensko a Ukrajinu

Marjana IAREMCHUK
zástupca riaditeľa pre región Ľvov – Ukrajina

Asoc. Prof. Iryna SOPILKO, DrSc.
zástupca riaditeľa pre medzinárodné vzťahy a vzdelávanie s Ukrajinou – Kyjev

Prof. Olga CHERVYAKOVA
zástupca riaditeľa pre EÚ

Prof. Larysa RODCHENKO
zástupca riaditeľa pre EÚ

PhDr. Katarína GREŇOVÁ
zástupca riaditeľa pre publikácie

Alexander USTINOV, PhD.
zástupca riaditeľa pre medzinárodné vzťahy s Ruskou federáciou – Moskvu a Nemecko

Vladimír BARANOV, PhD.
zástupca riaditeľa pre medzinárodné vzťahy s Ruskou federáciou

Liudmyla DEMINSKA
zástupca riaditeľa pre medzinárodnú spoluprácu s Ukrajinou

Lesya KHOMKO
zástupca riaditeľa a koordinátor pre medzinárodnú spolupracu – Ukrajina – Slovensko

V rámci náboženského vieroviznania agentúra spolupracuje s viacerými kňazmi a biskupmi.

Don Sebastiano Kosut
kňaz talianskej diecéze Tivoli

Rím, Taliansko

PaedDr. Mgr. Martin Mojžiš
rímsko-katolícky kňaz, sprievodca v Izraeli

Slovenská republika

Mgr. Samuel Vrbovský
evanjelický biskup

Nový Sad, Srbsko

Mgr. Jozef Spišák, CSILic.
kňaz

Slovenská republika

Róbert BOTOS
riaditeľ sekcie pre Rómov

Slovenská republika

MOMENTÁLNE NEPRIPRAVUJEME ŽIADNU KONFERENCIU!