Spolupracovníci
O NÁS

KTO SME A ČO ROBÍME

Spolupracovníci

Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. spolupracuje s viacerými, poprednými odborníkmi z rôznych oblastí. Riaditeľ agentúry má zvolených svojich zástupcov pre každú oblasť, ktorou sa agentúra aktívne zaoberá.


Prof. Larisa Anatolivna YANKOVSKA
zástupca riaditeľa pre LVIV region Ukrajina

Prof. Lyubomyr Ivanovych SOPILNYK
zástupca riaditeľa pre LVIV region Ukrajina

Asocc.prof. Olga TYTARENKO, PhD.
zástupca riaditeľa pre ekonomické a právne záležitosti s Ukrajinou

Marjana IAREMCHUK
zástupca riaditeľa pre región Ľvov – Ukrajina

Nataliia SHOKALO
zástupca riaditeľa pre medzinárodnú, kultúrnu a charitatívnu spolupracu s Ukrajinou

V rámci náboženského vieroviznania agentúra spolupracuje s viacerými kňazmi a biskupmi.

Don Sebastiano Kosut
kňaz talianskej diecéze Tivoli

Rím, Taliansko

PaedDr. Mgr. Martin Mojžiš
rímsko-katolícky kňaz, sprievodca v Izraeli

Slovenská republika

Mgr. Jozef Spišák, CSILic.
kňaz

Slovenská republika

Róbert BOTOS
riaditeľ sekcie pre Rómov

Slovenská republika

MOMENTÁLNE NEPRIPRAVUJEME ŽIADNU KONFERENCIU!