Pripravujeme
PUBLIKÁCIE

VYDANÉ AGENTÚROU

PRIPRAVUJEME

Na nasledujúcej stránke uvádzame všetky aktuálne pripravované publikácie, do ktorých Vám zároveň dávame možnosť uverejniť vlastný príspevok. Všetky potrebné informácie získate pri jednotlivých pripravovaných tituloch.


Medzinárodný vedecký zborník - V.

ISBN SRBSKA – Nekonferencňý zborník

35 €

Poplatok za uverejnenie príspevku
a vydanie recenzovaného vedeckého zborníka

31. 3. 2018

Termín zaslania prihlášky

31. 3. 2018

Termín úhrady poplatku

31. 3. 2018

Termín zaslania príspevku

LAW JOURNAL - AIR AND SPACE LAW

ISSN UKRAJINY – Zahraničný vedecký časopis

30 €

Poplatok za uverejnenie príspevku
vo vedeckom recenzovanom časopise

10. marec / jún / september / december

Termín prijímania článkov do časopisu

25. marec / jún / september / december

Termín zasielania elektronickej verzie časopisu autorom

EUROPEAN SCIENCE

ISSN 2585-7738 – Vedecký časopis

50 €

Poplatok za uverejnenie príspevku
vo vedeckom recenzovanom časopise

UKRAJINSKO - SLOVENSKÁ ROČENKA

ISBN 78–80–89926–02–2 – Vedecký zborník

25 €

Poplatok za uverejnenie príspevku
vo vedeckom recenzovanom zborníku

BICHИK

Ukrajinský vedecký časopis. Pre viac informácií nás kontaktujte na +421 905 450 765 alebo na eidv@eidv.eu.

MOMENTÁLNE NEPRIPRAVUJEME ŽIADNU KONFERENCIU!