Dohody a zmluvy
O NÁS

KTO SME A ČO ROBÍME

Dohody a zmluvy

Každú spoluprácu, ktorú naša agentúra nadviaže s novým partnerom, právoplatne spečatí uzavretím dohody / zmluvy o spolupráci. Nižšie uvádzame všetky dohody a zmluvy o spolupráci, ktoré sme doposiaľ uzatvorili.


Medicínske a koordinačné centrum pomoci vojakom Černivec, Ukrajina
Dátum uzatvorenia: 01. 07. 2016

Európsko-Aziatská Asociácia Kyjev, Ukrajina
Dátum uzatvorenia: 20. 08. 2015

Národná letecká univerzita v Kyjeve, Ukrajina
Dátum uzatvorenia: 21. 04. 2015

Prvý Ľvovský fond, Ukrajina
Dátum uzatvorenia: 15. 02. 2015

CARITAS Sokaľ, Ukrajina
Dátum uzatvorenia: 12. 05. 2014

Sokaľska rajona rada Ľvovskej oblasti, Ukrajina
Dátum uzatvorenia: 01. 05. 2014

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Slovenská republika
Dátum uzatvorenia: 13. 02. 2014


SNK grup s.r.o., Ukrajina
Dátum uzatvorenia: 10. 11. 2017

Charkovská národná univerzita rozhlasovej elektroniky, Ukrajina
Dátum uzatvorenia: 30. 09. 2017

National University of Water Management and Nature Resources Use, Ukrajina
Dátum uzatvorenia: 12. 01. 2016

Inštitút práva a psychológie Ľvovskej polytechnickej univerzity, Ukrajina
Dátum uzatvorenia: 12. 07. 2015

Vinnytsa National Agrarian University, Ukrajina
Dátum uzatvorenia: 14. 05. 2015

Nezisková organizácia Karpatské cesty, Ukrajina
Dátum uzatvorenia: 22. 01. 2015

Fond Jaroslava Múdreho, Ukrajina
Dátum uzatvorenia: 04. 06. 2013

Odesská národná polytechnická univerzita, Ukrajina
Dátum uzatvorenia: 12. 05. 2013

Transcarpathian State University, Ukrajina
Dátum uzatvorenia: 23. 11. 2011


Kyiv Universify of Law of the National Academy of Sciences, Ukrajina
Dátum uzatvorenia: 01. 12. 2011

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie, Poľsko
Dátum uzatvorenia: 01. 10. 2011

MOMENTÁLNE NEPRIPRAVUJEME ŽIADNU KONFERENCIU!

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at support@exohosting.sk to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.