Riaditeľ agentúry
O NÁS

KTO SME A ČO ROBÍME

Riaditeľ agentúry

Jozef Zaťko

riaditeľ agentúry


Riaditeľ Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o., Dr.h.c. mult., JUDr., Jozef Zaťko, PhD., MBA, LLM, Honor.Prof. mult., Akademik MAK, bol zvolený do svojej pozície správnou radou agentúry pri jej založení v roku 2009. Funkciu riaditeľa zastáva až do súčastnosti. Je to štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene a rovnako rozhoduje aj o všetkých jej záležitostiach. Riaditeľ sa zúčastňuje na rokovaniach správnej rady, kde má poradný hlas.


DOSIAHNUTÉ VZDELANIE
 • 1977 – 1980 Odborné učilište Banské stavby Prievidza – automechanik
 • 1981 – 1982 Pohotovostný útvar VB Pezinok MV SR – frekventant Stredné maturitné vzdelanie a práporčícka škola
 • 1987 – 1990 Vysoká škola ZNB, Fakulta vyšetrovania VB
 • 1990 – 1993 Univerzita Komenského, Právnická fakulta Právnické vzdelanie II. stupňa
 • 1999 rigorózna skúška v študijnom odbore právo obchodné a medzinárodné právo doktor práv ( JUDr.)
ĎALŠIE ABSOLVOVANÉ VZDELANIE
 • absolvovanie viacero kurzov v oblasti možnosti výkonu práce v bezpečnostných zložkách ( certifikáty SR a USA – FBI, CIA )
JAZYKOVÉ ZNALOSTI
 • ruský jazyk – pasívne
 • nemecký jazyk – pasívne
 • ukrajinský jazyk – pasívne
 • 1980 – 1981 Banské stavby n.p. Prievidza – automechanik
 • 1981 – 1998 štátny zamestnanec
 • 1998 – 1999 Aurispol s.r.o. konateľ
 • 1999 – 2008 štátny zamestnanec
 • 2009 – Východoeurópska agentúra pre rozvoj n. o. – riaditeľ agentúry
 • 2012 – International Committee on struggle against the Organized crime, Terrorism and Corruption – Paris.
 • 2012 – President International Committee on struggle against the Organized crime, Terrorism and Corruption – Slovak Bureau.
 • 2012 – HONORARY VISITING PROFESSOR – School of Higher Education in Public and Individual Security „Apeiron“ in Cracow
 • 2012 – Predseda správnej rady Srbské rozvojové združenie – Báčsky Petrovec
 • 2013 – Udelenie titulu Honourable Professor – Academy of Safety and Bases of Health, Kyjev, Urajina
 • 2013 – Riaditeľ pobočky pre Slovensko Fondu Jaroslava Múdreho so sídlom v Ukrajine Kyjev
 • 2013 – Riaditeľ pobočky pre Slovensko : INTERNATIONAL ANTICRIMINAL AND ANTITERRORIST COMMITTEE WAAF – MAAK
 • 2013 – Prezident Európskeho inštitútu ďalšieho vzdelávania
 • 2013 – HONORARY PROESSOR a Doctor Honoris Causa – Lvov University of Business and Law, Ukraine
 • 2015 – Generálny konzul Kozáctva na Slovensku
 • 2015 – Člen generálneho štábu Kozáctva Ukrajiny – Kyjev
 • 2015 – Akademik medzinárodneh Akadémie Kozáctva Ukrajiny
 • 2015 – Generál plukovník Kozáctva Ukrajiny
 • 2017 – Doctor Honoris Causa – Donetsk State University of Management – Mariupol, Ukraine
 • tímová práca
 • riadiaca práca
 • organizačná práca
 • vedenie ľudí
 • komunikačné zručnosti

MOMENTÁLNE NEPRIPRAVUJEME ŽIADNU KONFERENCIU!