Vydané publikácie
PUBLIKÁCIE

VYDANÉ AGENTÚROU

VYDANÉ PUBLIKÁCIE

Všetky publikácie, ktoré Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. svojou vydavateľskou činnosťou publikovala, nájdete prehľadne zoradené nižšie.

Pre zakúpenie publikácií nás prosím kontaktujte.


Formácia, Efektívne použitie potenciálu zdroja poľnohospodárskych podnikov a zlepšovanie účtovníctva jeho zloženia

Podhájska 2017 | Monografia

Scientific and methodological bases of regulatory support of economy’s ecologization

Podhájska 2017 | Monografia

Prognóza situácie malých a stredných podnikov v Poľsku a na Slovensku
v období konkurencieschopnosti a vplyvu európskej integrácie

Podhájska 2016  |  Barbara Lubas, Vlastimil Vicen

Medzinárodný náučný zborník III.

Srbsko 2016  |  Srbské rozvojové združenie

Eurointegrácia 2016

Ukrajina 2015  |  Konferenčný zborník

Copyright Protection On The Internet: Theory And Practice

Podhájska 2015  |  Sopilko Iryna Mykolaivna  |  Monografia

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2015

Podhájska 2015  |  Konferenčný zborník  |  Cena: 13 €

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2015

Ľvov, Ukrajina 2015  |  Konferenčný zborník  |  Cena: 13 €

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2014

Podhájska 2014  |  Konferenčný zborník  |  Cena: 13 €

Globalizácia a fenomén národnej kultúry

Podhájska 2014  |  Konferenčný zborník  |  Cena: 13 €

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji 5.

Podhájska 2014  |  Konferenčný zborník  |  Cena: 11 €

Marketing a marketingová komunikácia II.

Podhájska 2014  |  Nekonferenčný zborník  |  Cena: 13 €

Stratégie bezpečnostnej politikyv 21. storočí

Ukrajina 2013  |  Konferenčný zborník

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2013

Podhájska 2013  |  Konferenčný zborník  |  Cena: 13 €

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji 4.

Podhájska 2013  |  Konferenčný zborník  |  Cena: 9 €

Slovenská a Česká republika po dvadsiatich rokoch

Podhájska 2013  |  Nekonferenčný zborník  |  Cena: 13 €

Organizovaná kriminalita a korupcia

Plzeň, ČR 2013  |  Konferenčný zborník  |  Cena: 13 €

Bezbednosna i antikorupcijska politika u Evropskoj unii

Srbsko 2012  |  Konferenčný zborník  |  Cena: 13 €

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2012

Podhájska 2012  |  Konferenčný zborník  |  Cena: 13 €

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji 3.

Podhájska 2012  |  Konferenčný zborník  |  Cena: 13 €

Korupcia – Právne a ekonomické aspekty

Podhájska 2012  |  Konferenčný zborník  |  Cena: 13 €

Manažment v podnikoch a v zariadeniach cestovného ruchu v čase hospodárskeho útlmu a úloha verejného sektora v tejto situácii

Nový Smokovec 2012  |  Konferenčný zborník

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji 2.

Dudince 2011  |  Konferenčný zborník

Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete

Podhájska 2011  |  Konferenčný zborník

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji 1.

Podhájska 2010  |  Konferenčný zborník

Health as a prerequisite for development of human potential

Londýn 2010  |  Zahraničný zborník

Analýza dôsledkov finančnej krízy a perspektívy ďalšieho vývoja na svetových trhoch

Podhájska 2010  |  Zborník z konferencie

Víno a človek

Podhájska 2010  |  Zborník zo semináru

Globalizácia a kríza v svetovej ekonomike

Podhájska 2010  |  Monografia

Globalization and Crises in Modern Economy

Podhájska 2010  |  Monografia

Zdravie ako základný predpoklad rozvoja ľudského potenciálu

Podhájska 2010  |  Zborník zo semináru

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji 0.

Podhájska 2009  |  Konferenčný zborník

Kvalita a inovacie, riešené a neriešené príklady

Podhájska 2015  |  HORNÍKOVÁ  |  Cena: 10 €

Ekonomika, manažment, právo v Európskej únii

Ukrajina 2015  |  Cena: 9 €

Manuál pre obce: ZÁKON O ZHROMAŽĎOVACOM PRÁVE

Prešov 2014  |  I. SVOBODA a kol.  |  Cena: 9 €

Přehled organizace veřejné správy v České republice

Podhájska 2013  |  I. SVOBODA, K. SCHELLE  |  Cena: 12 €

Právní úprava dědického práva v České republice

Bratislava 2012  |  SCHELLE, SCHELLEOVÁ a kol.  |  Cena: 12 €

Přehled českého občanského práva procesního

Bratislava 2012  |  SCHELLE, SCHELLEOVÁ  |  Cena: 12 €

Přehled českého obchodního práva

Bratislava 2012  |  KAREL SCHELLE a kol.  |  Cena: 9 €

Přehled českého občanského práva

Bratislava 2012  |  KAREL SCHELLE a kol.  |  Cena: 12 €

Organizace justice a právní služby v České republice

Bratislava 2012  |  ILONA SCHELLEOVÁ a kol.  |  Cena: 11 €

Vývoj integračních a unifikačních snah v Evropě

Bratislava 2011  |  K. SCHELLE, R. VESELÁ  |  Cena: 13 €

Historie českého ústavního práva

Bratislava 2011  |  KAREL SCHELLE  |  Cena: 10 €

Stručný přehled organizace státního mechanismu České republiky

Bratislava 2011  |  KAREL SCHELLE a kol.  |  Cena: 9 €

Vývoj verejnej správy na území českých zemí a Slovenska

Bratislava 2011  |  KAREL SCHELLE  |  Cena: 14 €

Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte

Bratislava 2011  |  EDUARD KAČÍK  |  Cena: 30 €

Current Issues of Tourism Research 8.

Vol. 5/2015 No.1  |  Vedecký časopis

Journal on Law, Economics and Management 10.

Vol. 5/2015 No.2  |  Vedecký časopis

Journal on Law, Economics and Management 9.

Vol. 5/2015 No.1  |  Vedecký časopis

Journal on Law, Economics and Management 8.

Vol. 4/2014 No.2  |  Vedecký časopis

Current Issues of Tourism Research 7.

Vol. 4/2014 No.2 |  Vedecký časopis

Journal on Law, Economics and Management 7.

Vol. 4/2014 No.1  |  Vedecký časopis

Current Issues of Tourism Research 6.

Vol. 4/2014 No.1  |  Vedecký časopis

Current Issues of Tourism Research 5.

Vol. 3/2013 No.2  |  Vedecký časopis

Journal on Law, Economics and Management 6.

Vol. 3/2013 No.2  |  Vedecký časopis

Current Issues of Tourism Research 4.

Vol. 3/2013 No.1  |  Vedecký časopis

Journal on Law, Economics and Management 5.

Vol. 3/2013 No.1  |  Vedecký časopis

Current Issues of Tourism Research 3.

Vol. 2/2012 No.2  |  Vedecký časopis

Journal on Law, Economics and Management 4.

Vol. 2/2012 no. 2  |  Vedecký časopis

Journal on Law, Economics and Management 3.

Vol. 1/2012 No.1  |  Vedecký časopis

Current Issues of Tourism Research 2.

Vol. 2/2012 No.1  |  Vedecký časopis

Current Issues of Tourism Research 1.

Vol. 1/2011 No.1  |  Vedecký časopis

Journal on Law, Economics and Management 2.

Vol. 1/2011 No.2  |  Vedecký časopis

Journal on Law, Economics and Management 1.

Vol. 1/2011 No.1  |  Vedecký časopis

The strategic potential of the state and territorial development

Podhájska 2017 | Kolektívna monografia

Časopis Národnej Akadémie prokuratúry Ukrajiny

Ukrajina, 2017

Bezpečnosť – vybrané témy trans disciplinárneho obrazu fenoménu

Podhájska, 2016

Názov neuvedený

Ukrajina, 2016

Teória manažmentu

Bački Petrovac, 2016

Pravo Ekonomija Menadžment I.

Bački Petrovac, 2016  |  Cena: 13 €

Security Dimensions

Assoc. Prof. Juliusz Piwowarski, PhD., 2015

Imigranti v európskej únii

PhDr. Hermína Mareková, PhD., 2015  |  Cena: 8 €

Determinanty dlhovej krízy a jej vplyv na ekonomiku a spoločnosť

Boris HOŠOFF a kolektív, 2015

European perspectives of the Western Balkans countries

Afrim HOTI, Igor KOSÍR, 2015

Family in the recovery process of an addicted client

Ľuba Pavelová, 2015

Kvalita a inovácie, riešené a neriešené príklady

Adriana Horníková 2015  |  Cena: 6 €

Medzinárodný vedecký zborník II.

Srbské rozvojové združenie 2015  |  Cena: 7 €

Kultúra bezpečnosti

Krakow, Poľsko 2015

Mono 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at support@exohosting.sk to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.