Vydané publikácie
PUBLIKÁCIE

VYDANÉ AGENTÚROU

VYDANÉ PUBLIKÁCIE

Všetky publikácie, ktoré Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. svojou vydavateľskou činnosťou publikovala, nájdete prehľadne zoradené nižšie.

Pre zakúpenie publikácií nás prosím kontaktujte.


Formácia, Efektívne použitie potenciálu zdroja poľnohospodárskych podnikov a zlepšovanie účtovníctva jeho zloženia

Podhájska 2017 | Monografia

Scientific and methodological bases of regulatory support of economy’s ecologization

Podhájska 2017 | Monografia

Prognóza situácie malých a stredných podnikov v Poľsku a na Slovensku
v období konkurencieschopnosti a vplyvu európskej integrácie

Podhájska 2016  |  Barbara Lubas, Vlastimil Vicen

Medzinárodný náučný zborník III.

Srbsko 2016  |  Srbské rozvojové združenie

Eurointegrácia 2016

Ukrajina 2015  |  Konferenčný zborník

Copyright Protection On The Internet: Theory And Practice

Podhájska 2015  |  Sopilko Iryna Mykolaivna  |  Monografia

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2015

Podhájska 2015  |  Konferenčný zborník  |  Cena: 13 €

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2015

Ľvov, Ukrajina 2015  |  Konferenčný zborník  |  Cena: 13 €

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2014

Podhájska 2014  |  Konferenčný zborník  |  Cena: 13 €

Globalizácia a fenomén národnej kultúry

Podhájska 2014  |  Konferenčný zborník  |  Cena: 13 €

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji 5.

Podhájska 2014  |  Konferenčný zborník  |  Cena: 11 €

Marketing a marketingová komunikácia II.

Podhájska 2014  |  Nekonferenčný zborník  |  Cena: 13 €

Stratégie bezpečnostnej politikyv 21. storočí

Ukrajina 2013  |  Konferenčný zborník

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2013

Podhájska 2013  |  Konferenčný zborník  |  Cena: 13 €

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji 4.

Podhájska 2013  |  Konferenčný zborník  |  Cena: 9 €

Slovenská a Česká republika po dvadsiatich rokoch

Podhájska 2013  |  Nekonferenčný zborník  |  Cena: 13 €

Organizovaná kriminalita a korupcia

Plzeň, ČR 2013  |  Konferenčný zborník  |  Cena: 13 €

Bezbednosna i antikorupcijska politika u Evropskoj unii

Srbsko 2012  |  Konferenčný zborník  |  Cena: 13 €

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2012

Podhájska 2012  |  Konferenčný zborník  |  Cena: 13 €

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji 3.

Podhájska 2012  |  Konferenčný zborník  |  Cena: 13 €

Korupcia – Právne a ekonomické aspekty

Podhájska 2012  |  Konferenčný zborník  |  Cena: 13 €

Manažment v podnikoch a v zariadeniach cestovného ruchu v čase hospodárskeho útlmu a úloha verejného sektora v tejto situácii

Nový Smokovec 2012  |  Konferenčný zborník

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji 2.

Dudince 2011  |  Konferenčný zborník

Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete

Podhájska 2011  |  Konferenčný zborník

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji 1.

Podhájska 2010  |  Konferenčný zborník

Health as a prerequisite for development of human potential

Londýn 2010  |  Zahraničný zborník

Analýza dôsledkov finančnej krízy a perspektívy ďalšieho vývoja na svetových trhoch

Podhájska 2010  |  Zborník z konferencie

Víno a človek

Podhájska 2010  |  Zborník zo semináru

Globalizácia a kríza v svetovej ekonomike

Podhájska 2010  |  Monografia

Globalization and Crises in Modern Economy

Podhájska 2010  |  Monografia

Zdravie ako základný predpoklad rozvoja ľudského potenciálu

Podhájska 2010  |  Zborník zo semináru

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji 0.

Podhájska 2009  |  Konferenčný zborník

Kvalita a inovacie, riešené a neriešené príklady

Podhájska 2015  |  HORNÍKOVÁ  |  Cena: 10 €

Ekonomika, manažment, právo v Európskej únii

Ukrajina 2015  |  Cena: 9 €

Manuál pre obce: ZÁKON O ZHROMAŽĎOVACOM PRÁVE

Prešov 2014  |  I. SVOBODA a kol.  |  Cena: 9 €

Přehled organizace veřejné správy v České republice

Podhájska 2013  |  I. SVOBODA, K. SCHELLE  |  Cena: 12 €

Právní úprava dědického práva v České republice

Bratislava 2012  |  SCHELLE, SCHELLEOVÁ a kol.  |  Cena: 12 €

Přehled českého občanského práva procesního

Bratislava 2012  |  SCHELLE, SCHELLEOVÁ  |  Cena: 12 €

Přehled českého obchodního práva

Bratislava 2012  |  KAREL SCHELLE a kol.  |  Cena: 9 €

Přehled českého občanského práva

Bratislava 2012  |  KAREL SCHELLE a kol.  |  Cena: 12 €

Organizace justice a právní služby v České republice

Bratislava 2012  |  ILONA SCHELLEOVÁ a kol.  |  Cena: 11 €

Vývoj integračních a unifikačních snah v Evropě

Bratislava 2011  |  K. SCHELLE, R. VESELÁ  |  Cena: 13 €

Historie českého ústavního práva

Bratislava 2011  |  KAREL SCHELLE  |  Cena: 10 €

Stručný přehled organizace státního mechanismu České republiky

Bratislava 2011  |  KAREL SCHELLE a kol.  |  Cena: 9 €

Vývoj verejnej správy na území českých zemí a Slovenska

Bratislava 2011  |  KAREL SCHELLE  |  Cena: 14 €

Verejná správa vo vývoji štátu a práva v európskom kontexte

Bratislava 2011  |  EDUARD KAČÍK  |  Cena: 30 €

Current Issues of Tourism Research 8.

Vol. 5/2015 No.1  |  Vedecký časopis

Journal on Law, Economics and Management 10.

Vol. 5/2015 No.2  |  Vedecký časopis

Journal on Law, Economics and Management 9.

Vol. 5/2015 No.1  |  Vedecký časopis

Journal on Law, Economics and Management 8.

Vol. 4/2014 No.2  |  Vedecký časopis

Current Issues of Tourism Research 7.

Vol. 4/2014 No.2 |  Vedecký časopis

Journal on Law, Economics and Management 7.

Vol. 4/2014 No.1  |  Vedecký časopis

Current Issues of Tourism Research 6.

Vol. 4/2014 No.1  |  Vedecký časopis

Current Issues of Tourism Research 5.

Vol. 3/2013 No.2  |  Vedecký časopis

Journal on Law, Economics and Management 6.

Vol. 3/2013 No.2  |  Vedecký časopis

Current Issues of Tourism Research 4.

Vol. 3/2013 No.1  |  Vedecký časopis

Journal on Law, Economics and Management 5.

Vol. 3/2013 No.1  |  Vedecký časopis

Current Issues of Tourism Research 3.

Vol. 2/2012 No.2  |  Vedecký časopis

Journal on Law, Economics and Management 4.

Vol. 2/2012 no. 2  |  Vedecký časopis

Journal on Law, Economics and Management 3.

Vol. 1/2012 No.1  |  Vedecký časopis

Current Issues of Tourism Research 2.

Vol. 2/2012 No.1  |  Vedecký časopis

Current Issues of Tourism Research 1.

Vol. 1/2011 No.1  |  Vedecký časopis

Journal on Law, Economics and Management 2.

Vol. 1/2011 No.2  |  Vedecký časopis

Journal on Law, Economics and Management 1.

Vol. 1/2011 No.1  |  Vedecký časopis

Európska veda 18

Podhájska 2023 | Vedecký časopis

Európska veda 17

Podhájska 2023 | Vedecký časopis

Batove versus Čehoslovačke

Bački Petrovac 2021 | Srbsko razvojno udruženje

Innovative Vector Of Education Development In The Era Of Global Challenges

Podhájska 2023 | Monografia

Ročenka Ukrajinsko – Slovenská 2022
РОЧНИК УКРАЇНО-СЛОВАЦЬКИЙ 2022

Podhájska 2022 | Ročenka

Európska veda 16

Podhájska 2022 | Vedecký časopis

Пенітенціарна система україни у глобальному вимірі

Ukrajina 2022

Európska veda 15

Podhájska 2022 | Vedecký časopis

Ročenka Ukrajinsko – Slovenská 2021
РОЧНИК УКРАЇНО-СЛОВАЦЬКИЙ 2021

Podhájska 2021 | Ročenka

Vidiecky turizmus a agroturizmus v regiónoch turizmu

Juraj Kerekeš 2019

Kúpeľníctvo a jeho význam v turizme

Juraj Kerekeš 2018

Európska veda 14

Podhájska 2021 | Vedecký časopis

Špecifiká problémov s vyučovaním slovenského jazyka a literatúry u rómskych detí

Srbské rozvojové združenie 2021 | Monografia
Doc. PhDr. Lenka Haburajová Ilavská, Ph.D.

Európska veda 13

Podhájska 2021 | Vedecký časopis

Nauka i obrazovanje u svetskom informacionom prostoru

Báčsky Petrovec 2021

Juvenology

Podhájska 2021

Bioetika a medicina

Podhájska 2021 | Inocent-Mária V. Szaniszló

Ročenka Ukrajinsko – Slovenská 2020
РОЧНИК УКРАЇНО-СЛОВАЦЬКИЙ 2020

Podhájska 2020 | Ročenka

Európska veda 12

Podhájska 2020 | Vedecký časopis

Európska veda 11

Podhájska 2020 | Vedecký časopis

Psychological rehabilitation of youth opioid addicted

Podhájska 2019 | Monografia

Európska veda 10

Podhájska 2019 | Vedecký časopis

Európska veda 9

Podhájska 2019 | Vedecký časopis

Európska veda 8

Podhájska 2019 | Vedecký časopis

Európska veda 7

Podhájska 2019 | Vedecký časopis

English for prison service staff

I. Kopotun, J. Zaťko | Bački Petrovac 2018 | Monografia

Ročenka Ukrajinsko – Slovenská
РОЧНИК УКРАЇНО-СЛОВАЦЬКИЙ

Podhájska 2018 | Ročenka

Geo-management in organic agriculture

Podhájska 2019 | Monografia

Vybrané špecifiká účtovníctva vo verejnom sektore

Podhájska 2019

Corruption Crimes in Ukraine

Podhájska 2019 | Monografia

Európska veda 6

Podhájska 2018 | Vedecký časopis

Európska veda 5

Podhájska 2018 | Vedecký časopis

Formation of theoretical and methodological bases of adaptation of the principles of sustainable competitive development of regions of Ukraine on the basis of their infrastructure development

Podhájska 2018 | Monografia

The strategic potential of the state and territorial development

Podhájska 2017 | Kolektívna monografia

Časopis Národnej Akadémie prokuratúry Ukrajiny

Ukrajina, 2017

Bezpečnosť – vybrané témy trans disciplinárneho obrazu fenoménu

Podhájska, 2016

Názov neuvedený

Ukrajina, 2016

Teória manažmentu

Bački Petrovac, 2016

Pravo Ekonomija Menadžment I.

Bački Petrovac, 2016  |  Cena: 13 €

Security Dimensions

Assoc. Prof. Juliusz Piwowarski, PhD., 2015

Imigranti v európskej únii

PhDr. Hermína Mareková, PhD., 2015  |  Cena: 8 €

Determinanty dlhovej krízy a jej vplyv na ekonomiku a spoločnosť

Boris HOŠOFF a kolektív, 2015

European perspectives of the Western Balkans countries

Afrim HOTI, Igor KOSÍR, 2015

Family in the recovery process of an addicted client

Ľuba Pavelová, 2015

Kvalita a inovácie, riešené a neriešené príklady

Adriana Horníková 2015  |  Cena: 6 €

Medzinárodný vedecký zborník II.

Srbské rozvojové združenie 2015  |  Cena: 7 €

Kultúra bezpečnosti

Krakow, Poľsko 2015

Monografia – Podiplomový inštitút ROVNO

Podhájska 2015

Creativity And Positive Image In Educational Institutions

Brno 2015  |  Vladimír Hagara – Eva Ružinská – Peter Jakúbek – Miroslav Paľun

Risk Substances In Woodworking Industry

2014

Finančné a sociálne aspekty dlhovej krízy z pohľadu ekonómie a práva

Bratislava 2014  |  Zborník vedeckých statí z konferencie

Situácia v Ukrajine v kontexte medzinárodného práva

Ukrajina 2014 | Zborník materiálov z medzinárodného okrúhleho stola

Extremismus a společnost

2014  |  Barbora VERGRICHTOVÁ

Economics, Management and Law

Bački Petrovac 2013  |  Rewieved scientific (non-conference) publication

Kultura bezpieczeństwa

Poľsko 2013 | Zborník z konferencie SECURITY FORUM 2013

Odhaľovanie daňových únikov a daňovej trestnej činnosti

Bratislava 2013  |  Prof. Ing. JOZEF STIERANKA, PhD. | Zborník z konferencie

Vysoké Tatry – Od povstania po oslobodenie

Podhájska 2012 | MARCEL MANIAK

Charakteristika a vyšetrovanie korupcie

Bratislava 2012  |  ŠTEFAN KOČAN

MOMENTÁLNE NEPRIPRAVUJEME ŽIADNU KONFERENCIU!