Chcú prepojiť poznatky akademickej obce s regiónmi


Predstavitelia akademickej verejnosti hľadajú spôsob rozvoja regiónov v ľudskom potenciáli.

Východoeurópska agentúra pre rozvoj, n.o. (EEDA) zorganizovala na túto tému minulý týždeň dvojdňovú medzinárodnú konferenciu. Okrem domácich sa zúčastnili zástupcovia akademickej obce, štátnej správy aj samosprávy z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Srbska, Ruskej federácie a Litvy.

Vo východoeurópskom priestore sú značné rozdiely medzi štátmi, na Slovensku zasa medzi regiónmi,“ povedala pre MY Adriana Grenčíková, predseda organizačného výboru. „Máme u nás zaujímavé regióny z prírodného hľadiska a turizmu. Ale sa ak v nich nevytvoria podmienky pre služby, rozvoj obce a ľudí, tak hlavne mladí odídu a pridanú hodnotu svojej práce realizujú v inom regióne. Chceme prepojiť poznatky akademickej obce s regiónmi, aby sa odborníci na ľudské zdroje vyjadrili, ako ďalej.“

Kľúčovými sú ľudia
Organizátori oslovili aj ministra, krajské štruktúry a slovenské regionálne rozvojové agentúry, ale márne. Najviac zareagovala Česká republika. „Máme k sebe relatívne blízko, podobne sú u nás previazané lokálne problémy s globálnymi,“ pridal sa profesor Václav Liška z ČVUT Praha (ČR).

„Kľúčovými sú kvalitní ľudia vo vedení obcí, firiem a škôl. Ak nie sú výrazne obmedzovaní, vedia riadiť operatívne, ale uvažovať perspektívne aj o rozvoji v dlhšom časovom horizonte.“

„Na Slovensku som po druhýkrát, nedávno som mal prednášku na vysokej škole v Trenčíne,“ vysvetlil profesor Valentinas Navickas z Technologickej univerzity v Kaunase (Litva). „Ekonomické faktory sú objektívne a racionálne zdôvodniteľné, ale konkrétne rozhodnutia prijíma administratíva, ktorá sa niekedy riadi subjektívnymi či politickými vplyvmi. Podhájska má unikátne miesto, prírodné bohatstvo a rekreačný areál. Určite sa bude ďalej rozvíjať – stačí sa pozrieť z okna na súčasný stavebný ruch.“

Chcú vyvolať spoločenskú diskusiu
Konferenciu svojím videopríspevkom v slovenčine pozdravil aj profesor Miroslaw Skibniewski z Marylandskej univerzity v USA. „Je to téma verejne prospešná na zlepšenie života ľudí v regiónoch,“ zdôraznil. „Táto konferencia má byť precedensom pre spoločný akademický aj podnikateľský zámer,“ dodal mimoriadny profesor Sergej Vojtovič, garant konferencie. „Chceme ukázať, kam by malo smerovať spojenie vedecko-výskumných inštitúcií, podnikateľov a regiónov.“ Adriana Grenčíková dodala, že chcú vyvolať spoločenskú diskusiu, a zainteresovať aj subjekty, ktoré sa zatiaľ nezúčastnili.

Regióny sa majú učiť
Riaditeľ EEDA Jozef Zaťko zainteresoval do prípravy podujatia aj riaditeľa termálneho kúpaliska Jozefa Barcaja, starostu Podhájskej Vladimíra Bakoša a starostu Dolného Ohaja Pavla Slobodníka. „Niektoré regióny Slovenska by sa mohli od nás učiť. Ale určite je dosť nápadov a podnetov, ktoré by sme mohli prevziať aj my,“ povedal V. Bakoš. „Sme radi, že odborníci sa stretli práve u nás. Z konferencie sa pripravuje zborník, ktorý si určite rád prečítam.“


Na stiahnutie