Ocenenia


Ocenenie otca Šebastiána Košúta

Ocenenie otca Šebastiána Košúta

3. novembra 2023 sa v Dome kultúry v Dolnom Ohaji konala slávnosť pri príležitosti osláv narodenín otca Šebastiána Košúta a odovzdávania ocenenia nadácie Pro Patria jubilantovi.


Čítaj viac

Zlatá medaila pre riaditeľa agentúry

Zlatá medaila pre riaditeľa agentúry

Dňa 10. 11. 2011 udelil rektor Vysokej školy bezpečnostného manažerstva v Košiciach, Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc., ZLATÚ MEDAILU riaditeľovi Východoeuropskej agentúry pre rozvoj n. o., JUDr. Jozefovi...


Čítaj viac