Ocenenia


Zlatá medaila pre riaditeľa agentúry

Zlatá medaila pre riaditeľa agentúry

Dňa 10. 11. 2011 udelil rektor Vysokej školy bezpečnostného manažerstva v Košiciach, Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc., ZLATÚ MEDAILU riaditeľovi Východoeuropskej agentúry pre rozvoj n. o., JUDr. Jozefovi...


Čítaj viac