Prezident EIDV odovzdal diplom Hosťujúceho profesora EIDV