Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.

Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete

3. február 2011 | 9:00

ZAČIATOK

4. február 2011 | 16:00

KONIEC

Podhájska, Slovenská republika

MIESTO

V dňoch 3. – 4. Februára 2011 sa na pôde Východoeurópskej agentúry pre rozvoj zišli účastníci medzinárodnej vedeckej konferencie „Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete“.

Predmetom rokovania boli vystúpenia na nasledovný okruh tém:
1. Vybrané problémy teórie bezpečnosti a bezpečnostnej vedy.
2. Európska únia a jej bezpečnostné dimenzie.
3. Súčasné humanitárne krízy a ich riešenia.
4. Globálne a regionálne aspekty bezpečnosti.

V diskusii k príspevkom najväčšie ohlasy vzbudili príspevky na témy informačnej bezpečnosti, či napríklad demografického vývoja vo svete aj na Slovensku. Medzi účastníkmi sa objavili významné osobnosti ako brigádny generál doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD., rektor Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD., prorektor pre vedu a výskum Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach, ďalej prorektor pre informatiku a rozvoj Ing. Peter Lošonczi, PhD., Ing Stanislav Križovský, PhD., riaditeľ Ústavu občianskej bezpečnosti z danej školy, rektor Wyźsej Szkoly Bezpieczeństwa Publicznego i Indywindualnego Apeiron v Krakowe Dr. Juliusz Piwowarski, p. Barbara Piwowarska kancelárka uvedenej školy, Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. (Brno International Business School), JUDR. Renáta Veslá, Ph.D. z Masarykovej Univerzity, Doc. PhDr. Peter Čajka, PhD. z Katedry medzinárodných vzťahov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, PhDr. Rastislav Kazanský, PhD. a Mgr. Daša Adašková z Katedry bezpečnostných štúdií FPVaMV UMB. Podujatie poctil svojou návštevou aj významný nórsky publicista Egil Lejon. Rokovanie prebehlo vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére. Okrem príspevkov účastníci prijali zámer podporiť vznik zahraničného vedeckého časopisu venovanému bezpečnostným otázkam – „The journal of policy and security.“

FOTOGALÉRIA