Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.

Stratégie bezpečnostnej politiky v 21. storočí

24. október 2013 | 9:00

ZAČIATOK

25. október 2013 | 16:00

KONIEC

Ľvov, Ukrajina

MIESTO

Terorizmus, cyberterorizmus, či medzinárodný zločin a s nimi súvisiaca bezpečnostná politika štátu, individuálna a kolektívna bezpečnosť. To sú len niektoré z tém medzinárodnej vedeckej konferencie Stratégie bezpečnostnej politiky v 21.storočí, ktorú v termíne 24. – 25.október 2013 pripravila Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. /EEDA/ v ukrajinskom meste Ľvov.

Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bolo hľadanie odpovedí na otázky súvisiace s aktuálnymi hrozbami v demokratickej spoločnosti. Kumulácia a transformácia odborného, interdisciplinárneho poznania sa tak môže stať ďalším stimulom či hnacím motorom nevyhnutných zmien v rôznych oblastiach spoločenského života. Za dôležitú považujeme aj vzájomnú výmenu vedeckých a praktických poznatkov.

Miestom konania konferencie bola ľvovská univerzita Lviv University of Business and Law-Ukraine. Garantmi konferencie boli odborníci z Ukrajiny, Slovenska, Poľska a Českej republiky. Príspevky z konferencie recenzovali poprední odborníci z oblasti práva, bezpečnosti a ekonómie a uverejnili sme ich v zborníku vedeckých prác.

Konferencie sa zúčastnili poprední experti z oblasti bezpečnosti, kriminalistiky, práva, medzinárodného práva a ekonómie ako napr. Prof. JUDr. Ing. Viktor PORADA, DrSc, Dr.h.c. mult., Doc. JUDr. Vladimír ZOUBEK, CSc., Prof. Ing. Jozef Stieranka, PhD., dr Julius PIWOWARSKI, Prof. Larysa JANKOVSKÁ, Nataliya MELNYCHUK, DrSc., PhD. a ďalší…

Generál poručík ICOCRIM JUDr. Jozef Zaťko na základe rozhodnutia Akademického senátu Univerzity biznisu a práva Ľvov na medzinárodnej vedeckej konferencii prevzal od predstaviteľov univerzity ocenenie vedecko-pedagogický titul: Dr.h.c., a Honorary Professor.

 

Rokovania prebiehali v nasledovných sekciách so zameraním na nasledovné okruhy problémov:

1. Všeobecno-právna sekcia:
– Bezpečnostná politika štátu, nové trendy a vízie.
– Filozofické otázky individuálnej a kolektívnej bezpečnosti.
– Funkcie a úlohy krízového manažmentu v reakcii na aktuálne bezpečnostné hrozby.
– Sociologické a ekonomické aspekty novodobej bezpečnosti.
– Bezpečnosť a technika – aktuálne výzvy a hrozby.

2. Bezpečnostná sekcia:
– Kontrola (prevencia a represia) rozhodujúcich bezpečnostných problémov súčasnosti (terorizmus, cyberterorizmus, medzinárodný zločin, počítačová kriminalita, environmentálna kriminalita, drogová kriminalita, korupcia, ekonomická kriminalita)
– Bezpečnostné a obranné stratégie v 21. storočí – ich význam, charakter a perspektívy ďalšieho rozvoja.

FOTOGALÉRIA