Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.

Osvetový seminár

26. september 2014 | 13:00

ZAČIATOK

26. september 2014 | 16:00

KONIEC

Smolnícka Huta, Slovenská republika

MIESTO

Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravila “Osvetový seminár“, ktorý sa uskutočnil dňa 26. septembra 2014 v Smolníckej Hute.

TÉMA SEMINÁRA:
– Realizácia zhromaždovacieho práva vo svetle národného uvedomenia
– Úloha masmédií pri riešení a prevencii konfliktov

PREDNÁŠAJÚCI:
1. Doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D., Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Brno
2. Mgr. Ján Marko, Fakulta politických vied, UMB Banská Bystrica
3. Mgr. Lucia Spišiaková, Fakulta politických vied, UMB Banská Bystrica
4. Generál poručík ICOCRIM Dr.h.c. mult. JUDr. Jozef Zaťko, ICOCRIM Slovak Bureau,

FOTOGALÉRIA