Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji VI.

5. november 2015 | 9:00

ZAČIATOK

7. november 2015 | 14:00

KONIEC

Podhájska, Slovenská republika

MIESTO

Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravila 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom “Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 5. a 7. novembra 2015 v Podhájskej.

TÉMA KONFERENCIE
Medzinárodná konferencia „Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji“ bola zameraná na moderné prístupy k riadeniu a rozvoju regiónov a aktuálnym otázkam súvisiacich s využitím a rozvojom ľudského potenciálu a sociálneho kapitálu ako nosného prvku regionálneho rozvoja.

CIEĽ KONFERENCIE:
– Zistenie nových trendov v regionálnom rozvoji, hľadanie optimálnych riešení v oblasti rozvoja a využitia ľudských a sociálnych zdrojov v regióne.
– Analýza ekonomických a sociálnych aspektov hospodárskej krízy a jej dopady na regióny a ich regionálny rozvoj a rast.
– Vzájomná výmena vedeckých a praktických poznatkov z oblasti regionálneho rozvoja a možnosti rozvoja ľudského a sociálneho potenciálu v regióne v podmienkach súčasných zmien.

FOTOGALÉRIA