Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.

Víno a človek

22. apríl 2010 | 9:00

ZAČIATOK

23. apríl 2010 | 16:00

KONIEC

Búč, Slovenská republika

MIESTO

Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. (EEDA) pokračuje v nasadenom tvorivom tempe a v dňoch 22. – 23. 4. 2010 usporiadala medzinárodný vedecký seminár s názvom „VÍNO A ČLOVEK“ ktorý sa konal v BÚČI (viď mapa), v priestoroch vinárstva Vintop Karkó (viď web), neďaleko Komárna, za účasti odborníkov Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Srbska, Litvy, starostov a podnikateľov z obcí južného Slovenska.

Cieľom seminára bolo zistenie nových trendov pestovania viniča a výroby vína, marketing a obchod regionálnych vinárskych produktov, analýza ekonomických aspektov pestovania hrozna a výroby vína vo vzťahu k spoločnosti a k prosperite regiónu, historický prehľad vinohradníctva a vinárstva, víno v ľudovej tvorbe, v umení a v liturgii, konzumácia vína a jeho priaznivé účinky na ľudský organizmus, vzájomná výmena vedeckých a praktických poznatkov z oblasti vinárstva, rozvoja vinárstva a s ním spojených vzájomných súvislostí.

Hlavnou témou seminára, ktorého ústredným heslom bolo „Víno a človek“ bolo zameranie sa na moderné prístupy manažmentu v oblasti vinárstva, ďalej odborná diskusia k aktuálnym otázkam súvisiacich s využitím vína a jeho významu pre spoločenský život, ako i o jeho zdravotných účinkoch na jednotlivca a tiež ako významného odvetvia poľnohospodárskej výroby.

FOTOGALÉRIA