Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.

Korupcia – Právne a ekonomické aspekty

7. jún 2012 | 9:00

ZAČIATOK

8. jún 2012 | 14:00

KONIEC

Podhájska, Slovenská republika

MIESTO

TÉMA KONFERENCIE:
Medzinárodná konferencia „KORUPCIA – PRÁVNE A EKONOMICKÉ ASPEKTY“ bola zameraná na moderné prístupy boja proti korupcii a aktuálnym otázkam súvisiacich s korupciou.

CIEĽ KONFERENCIE:
Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bolo postihnúť problémy korupcie z čo najširších súvislostí a to najme z ekonomických a právnych.

Príspevky boli zamerané predovšetkým na tieto okruhy problémov:
1. Historické súvislosti dnešnej právnej úpravy trestného postihu korupcie.
2. Súčasná právna úprava trestného postihu v jednotlivých štátoch (problémy z právnej praxe).
3. Príčiny korupcie.
4. Problémy pri stíhaní korupčného jednania.
5. Ekonomické a sociálne aspekty korupcie
6. Vzájomná výmena vedeckých a praktických poznatkov z oblasti boja proti korupcii

Zborník z konferencie bol recenzovaný poprednými odborníkmi z oblasti práva a ekonómie.

FOTOGALÉRIA