Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji VII.

17. november 2016 | 9:00

ZAČIATOK

18. november 2016 | 16:00

KONIEC

Podhájska, Slovenská republika

MIESTO

TÉMA KONFERENCIE
Medzinárodná konferencia „Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji“ bola zameraná na moderné prístupy k riadeniu a rozvoju regiónov a aktuálnym otázkam súvisiacich s využitím a rozvojom ľudského potenciálu a sociálneho kapitálu ako nosného prvku regionálneho rozvoja.

CIEĽ KONFERENCIE:
– Zistenie nových trendov v regionálnom rozvoji, hľadanie optimálnych riešení v oblasti rozvoja a využitia ľudských a sociálnych zdrojov v regióne.
– Analýza ekonomických a sociálnych aspektov hospodárskej krízy a jej dopady na regióny a ich regionálny rozvoj a rast.
– Vzájomná výmena vedeckých a praktických poznatkov z oblasti regionálneho rozvoja a možnosti rozvoja ľudského a sociálneho potenciálu v regióne v podmienkach súčasných zmien.

VIDEO