Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.

Sociálno-ekonomické a humanitárne aspekty sveta inovatívnych transformácií

8. marec 2018 | 9:00

ZAČIATOK

9. marec 2018 | 16:00

KONIEC

Podhájska, Slovenská republika

MIESTO

Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravila v spolupráci s Národnou pedagogickou univerzitou Ukrajiny vedeckú konferenciu pod názvom “Sociálno-ekonomické a humanitárne aspekty sveta inovatívnych transformácií“, ktorá sa uskutočnila dňa 8. a 9. marca 2018 v Podhájskej, Slovenská republika.

FOTOGALÉRIA
500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at support@exohosting.sk to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.