Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji I.

2. december 2010 | 9:00

ZAČIATOK

3. december 2010 | 16:00

KONIEC

Podhájska, Slovenská republika

MIESTO

Prešiel už takmer rok od prvej medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. zorganizovala pod názvom „Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji“. Pre úspešnosť 0. ročníka tejto konferencie sa agentúra rozhodla usporiadať 1. ročník medzináriodnej vedeckej konferencie „Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji“, ktorý sa uskutočnil dňa 2. a 3. decembra 2010 v Podhájskej. 

CIEĽOM KONFERENCIE BOLO:
– Zistenie nových trendov v regionálnom rozvoji hľadanie optimálnych riešení v oblasti rozvoja a využitia ľudských zdrojov v regióne.
– Analýza ekonomických a sociálnych aspektov hospodárskej krízy v dopadoch na regióny a regionálny rozvoj.
– Vzájomná výmena vedeckých a praktických poznatkov z oblasti regionálneho rozvoja a možnosti rozvoja ľudského potenciálu v regióne.

TÉMA KONFERENCIE: 
Medzinárodná konferencia „Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji“ bola zameraná na moderné prístupy k riadeniu a rozvoju regiónov a aktuálnym otázkam súvisiacich s využitím a rozvojom ľudského potenciálu ako nosného prvku regionálneho rozvoja.

FOTOGALÉRIA