Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji 0.

1. december 2009 | 9:00

ZAČIATOK

2. december 2009 | 16:00

KONIEC

Podhájska, Slovenská republika

MIESTO

Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. zorganizovala 0. ročník medzinárodnej konferencie „Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 1. a 2. decembra 2009 v Podhájskej.

Cieľom konferencie bolo zistenie nových trendov v regionálnom rozvoji hľadanie optimálnych riešení v oblastí rozvoja a využitia ľudských zdrojov v regióne. Analyzovanie ekonomických a sociálnych aspektov hospodárskej krízy v dopadoch na regióny a regionálny rozvoj. Vzájomná výmena vedeckých a praktických poznatkov z oblasti regionálneho rozvoja a možnosti rozvoja ľudského potenciálu v regióne.

Ľudský potenciál je výrazným determinantom rozvoja regiónu a preto si zaslúži mimoriadnu pozornosť, s čím iste každý súhlasí, pretože predstavuje pracovnú silu, ktorá môže zvýšiť výkonnosť Vašej organizácie. Východoeurópska agentúra pre rozvoj vznikla za účelom vyrovnávania disparít východoeurópskeho priestoru so západoeurópskym priestorom a z tohto dôvodu sme zorganizovali uvedenú konferenciu ako východiskovú platformu myšlienok, kontaktov a nápadov, ktoré môžu ovplyvniť regionálny rozvoj.

Konferencii sa zúčastnili zástupcovia samospráv, akademickej obce zo Slovenska, zástupcovia samospráv z Českej republiky, vysokého školstva z Českej republiky, Poľska, Maďarska, Ruskej federácie, Litvy a z podnikateľských kruhov z Talianska a Maďarska.

FOTOGALÉRIA