Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.

Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji II.

22. september 2011 | 9:00

ZAČIATOK

24. september 2011 | 14:00

KONIEC

Dudince, Slovenská republika

MIESTO

TÉMA KONFERENCIE:
Medzinárodná konferencia „Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji“ bola zameraná na moderné prístupy k riadeniu a rozvoju regiónov a aktuálnym otázkam súvisiacich s využitím a rozvojom ľudského potenciálu ako nosného prvku regionálneho rozvoja.

CIEĽ KONFERENCIE:
– Zistenie nových trendov v regionálnom rozvoji, hľadanie optimálnych riešení v oblasti rozvoja a využitia ľudských zdrojov v regióne.
– Analýza ekonomických a sociálnych aspektov hospodárskej krízy v dopadoch na regióny a regionálny rozvoj.
– Vzájomná výmena vedeckých a praktických poznatkov z oblasti regionálneho rozvoja a možnosti rozvoja ľudského potenciálu v regióne.

FOTOGALÉRIA