Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2015 – Ukrajina

23. apríl 2015 | 9:00

ZAČIATOK

24. apríl 2015 | 16:00

KONIEC

Ľvov, Ukrajina

MIESTO

Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravuje vedeckú konferenciu pod názvom “BEZPEČNOSŤ, EXTRÉMIZMUS, TERORIZMUS – Ukrajina“, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. a 24. apríla 2015 v Ľvove – Ukrajina.

CIEĽ KONFERENCIE:
Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bolo postihnúť problémy bezpečnosti, extrémizmu a terorizmu a vzájomná výmena vedeckých a praktických poznatkov.

Príspevky boli zamerané predovšetkým na tieto okruhy problémov:
1. Európsky bezpečnostný priestor
2. Transatlantický bezpečnostný priestor
3. Teoretické a metodologické aspekty bezpečnosti
4. Ľudské práva a boj proti terorizmu
5. Východoeurópsky a ruský bezpečnostný priestor
6. Vojenská dimenzia Vyšehradskej spolupráce
7. Arabské revolúcie v kontexte regionálnej a globálnej bezpečnosti
8. Reforma bezpečnostného sektora
9. Súčasné bezpečnostné výzvy
10. Bezpečnosť pri preprave a manipulácii s nebezpečnými látkami
11. Využitie metód záchranných systémov pri mimoriadnych udalostiach a ich vzájomná komunikácia pri zásahoch
12. Vývoj legislatívnych a technických normatívnych dokumentov v oblasti bezpečnosti
13. Ekologická bezpečnosť
14. Bezpečnostná a protikorupčná politika v Európskej únii
15. Bezpečnostná a ekonomická situácia Ukrajiny
16. Extrémizmus na Slovensku a jeho dôsledky na spoločnosť
17. Stratégia boja proti extrémizmu v Slovenskej republike
18. Ľudské práva

FOTOGALÉRIA