Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2013

12. december 2013 | 9:00

ZAČIATOK

13. december 2013 | 16:00

KONIEC

Podhájska, Slovenská republika

MIESTO

CIEĽ KONFERENCIE:
Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bolo postihnúť problémy bezpečnosti, extrémizmu a terorizmu a vzájomná výmena vedeckých a praktických poznatkov.

Príspevky boli zamerané predovšetkým na tieto okruhy problémov:

1. Európsky bezpečnostný priestor
2. Transatlantický bezpečnostný priestor
3. Teoretické a metodologické aspekty bezpečnosti
4. Východoeurópsky a ruský bezpečnostný priestor
5. Vojenská dimenzia Vyšehradskej spolupráce
6. Arabské revolúcie v kontexte regionálnej a globálnej bezpečnosti
7. Reforma bezpečnostného sektora
8. Súčasné bezpečnostné výzvy
9. Bezpečnosť pri preprave a manipulácii s nebezpečnými látkami
10. Využitie metód modelovania pri príprave zložiek IZS na reakciu na mimoriadne udalosti a ich vzájomná komunikácia pri zásahoch
11. Vývoj legislatívnych a technických normatívnych dokumentov v oblasti bezpečnosti

Príspevky z konferencie boli recenzované poprednými odborníkmi z oblasti práva, bezpečnosti a ekonómie a uverejnené v zborníku vedeckých prác.

FOTOGALÉRIA