Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2014

11. december 2014 | 9:00

ZAČIATOK

12. december 2014 | 16:00

KONIEC

Podhájska, Slovenská republika

MIESTO

CIEĽ KONFERENCIE:
Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bolo postihnúť problémy bezpečnosti, extrémizmu a terorizmu a vzájomná výmena vedeckých a praktických poznatkov.

Príspevky boli zamerané predovšetkým na tieto okruhy problémov:

1. Európsky bezpečnostný priestor
2. Transatlantický bezpečnostný priestor
3. Teoretické a metodologické aspekty bezpečnosti
4. Ľudské práva a boj proti terorizmu
5. Východoeurópsky a ruský bezpečnostný priestor
6. Vojenská dimenzia Vyšehradskej spolupráce
7. Arabské revolúcie v kontexte regionálnej a globálnej bezpečnosti
8. Reforma bezpečnostného sektora
9. Súčasné bezpečnostné výzvy
10. Bezpečnosť pri preprave a manipulácii s nebezpečnými látkami
11. Využitie metód modelovania pri príprave zložiek IZS na reakciu na mimoriadne udalosti a ich vzájomná komunikácia pri zásahoch
12. Vývoj legislatívnych a technických normatívnych dokumentov v oblasti bezpečnosti
13. Ekologická bezpečnosť
14. Bezpečnostná a protikorupčná politika v Európskej únii

Príspevky z konferencie boli recenzované poprednými odborníkmi z oblasti práva, bezpečnosti a ekonómie a uverejnené v zborníku vedeckých prác.

FOTOGALÉRIA