Nahrávam Udalosti
  • Táto udalosť už prebehla.

Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2015

10. december 2015 | 9:00

ZAČIATOK

12. december 2015 | 14:00

KONIEC

Podhájska, Slovenská republika

MIESTO

Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o. pripravila vedeckú konferenciu pod názvom “BEZPEČNOSŤ, EXTRÉMIZMUS, TERORIZMUS 2015“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 10. a 12. decembra 2015 v Podhájskej.

CIEĽ KONFERENCIE
Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie bola vzájomná výmena vedeckých a praktických poznatkov z oblasti bezpečnosti, extrémizmu a terorizmu.

Tématické zameranie konferencie:
1. Európsky bezpečnostný priestor
2. Transatlantický bezpečnostný priestor
3. Teoretické a metodologické aspekty bezpečnosti
4. Ľudské práva a boj proti terorizmu
5. Východoeurópsky a ruský bezpečnostný priestor
6. Vojenská dimenzia Vyšehradskej spolupráce
7. Arabské revolúcie v kontexte regionálnej a globálnej bezpečnosti
8. Reforma bezpečnostného sektora
9. Súčasné bezpečnostné výzvy
10. Bezpečnosť pri preprave a manipulácii s nebezpečnými látkami
11. Využitie metód modelovania pri príprave zložiek IZS na reakciu na mimoriadne udalosti a ich vzájomná komunikácia pri zásahoch
12. Vývoj legislatívnych a technických normatívnych dokumentov v oblasti bezpečnosti
13. Ekologická bezpečnosť
14. Bezpečnostná a protikorupčná politika v Európskej únii
15. Nelegálna migrácia do Európskej únie v spojení s organizovaným zločinom a terorizmom
16. Bezpečnostné riziká modernej medzinárodnej migrácie do Európskej únie v spojení s azylovou politikou a problémy, ktoré sú s tým spojené
17. Ukrajina a riešenie jej bezpečnostných problémov v oblasti reformy a medzinárodnej bezpečnostnej integrácie, vzájomné vzťahy medzi Ukrajinou a štátmi euroatlantického priestoru

FOTOGALÉRIA