Návšteva právnickej a ekonomickej fakulty v Kaunase, Litva


Dňa 29.9.2021 navštívil riaditeľ agentúry ekonomickú a právnickú fakultu V Kaunase. V rámci návštevy sa stretol aj s prof. Navickasom.


FOTOGALÉRIA