Návšteva partnerov z Rivne (Ukrajina) na Slovensku


Partneri z Univerzity v Rivne (ukrajina) navštívili Slovensko v dňoch 12.1. – 19.1. 2020 na pozvanie Jozefa Zaťka, riaditeľa EEDA n.o. Viac o návšteve sa dočítate v priloženom odkaze.


Zdroj