Stretnutie s kňazmi v Omšení


Dňa 14. 7. 2019 v Omšení, bolo stretnutie s kňazmi, ktorí za komunizmu pomáhali emigrantom zo Slovenska v zahraničí.


FOTOGALÉRIA