Stretnutie s predstaviteľmi mesta Premyšl, Poľsko


Dňa 5. júna 2019 sa riaditeľ agentúry stretol s predstaviteľmi mesta Premyšl, Poľsko.


FOTOGALÉRIA