Odborné stretnutie s I. Kopotunom a študentmi


Dňa 1. marca 2019 sa v rámci festivalovej súťaže uskutočnilo odborné stretnutie s podpredsedom Európskeho inštitútu ďalšieho vzdelávania, doktorom práva, profesorom, honorovaným právnikom Ukrajiny Igorom Kopotunom a študentmi  všeobecného stredoškolského vzdelávania v okrese Hrebinkivsky.O celom stretnutí informuje ukrajinský portál Grebenka.


NA STIAHNUTIE