Konferencia “Bezpečnosť cestnej premávky”


Riaditeľ agentúry sa zúčastnil 8. medzinárodnej, náukovo – praktickej konferencie pod názvom “Bezpečnosť cestnej premávky”. Konferenciu organizovala Akadémia pedagogických vied Ukrajiny v Kyjeve dňa 20. 12. 2018.


FOTOGALÉRIA