Aktuálne problémy psychológie, sociológie, sociálnej práce a odbornej prípravy špecialistov


Medzinárodná vedecká konferencia, ktorej sa zúčastnilo viac ako 30 vedcov zo Slovenska, Českej republiky, Ukrajiny a Poľska. 

Viac o tejto konferencii informuje ukrajinský portál – mediacenter.uzhnu.edu.ua.


ZDROJ