Dar od EIDV pre Donecký právny inštitút Ministerstva vnútra Ukrajiny


Naša agentúra v spolupráci s EIDV poskytla sponzorský dar pre Donecký právny inštitút Ministerstva vnútra Ukrajiny, v podobe kníh pre knižnicu inštitútu.

Už dlho je známe, že priateľstvo nemá žiadne hranice. Charitatívna iniciatíva vznikla vrámci prehĺbenia priateľských väzieb medzi ukrajinským a slovenským národom. Viac sa dočítate v článku nižšie.


ZDROJ