Návšteva delegácie zo Slovenska na Vysokej škole v Belehrade


V dňoch 8.1. – 10.1.2023 navštívila Slovenská delegácia Vysokú školu v Belehrade.


ZDROJ