Vystúpenie J. Zaťka na online konferencii Asociácie právnej kliniky Ukrajiny


Riaditeľ agentúry, Jozef Zaťko, vystúpil dňa 3. 10. 2020 na online konferencii AYUKU Asociácie právnych kliník Ukrajiny.

Téma konferencie: “Výkonný zápis notára v oblasti úverových záväzkov. Zvláštnosti ochrany spotrebiteľa pri finančných službách”.
Konferencia bola organizovaná v spolupráci so zastupiteľstvom “Právnej kliniky “NPL„ NNIP UDFSU v Slavjansku v rámci projektu USAID „Transformácia finančného sektoru“ s podporou Asociácie právnych kliník Ukrajiny.


FOTOGALÉRIA