Oslava 70. rokov rehole 95 ročnej Jany Lapšanskej v Lubici


Riaditeľ agentúry EEDA n.o. sa zúčastnil osláv 70. rokov rehole 95 ročnej Jany Lapšanskej v Lubici.


FOTOGALÉRIA