Týždeň vzdelávania dospelých v Ukrajine


Naša agentúra participovala v medzinárodnom projekte ukrajinských partnerov “XIX. Týždeň vzdelávania dospelých”. Projekt prebiehal v Ukrajine od 11. -17. 9. 2018.


NA STIAHNUTIE