Rozhovor s M. Skibniewskim v rádiu RMF 24


Poľské rádio RMF 24 robilo rozhovor s predsedom Akdaemickéj rady EEDA n.o. Prof. Miroslavom Skibniewskim, PhD. 


ZDROJ