Stretnutie s kňazmi


Riaditeľ agentúry sa zúčastnil spoločného stretnutia s kňazmi, v Podhájskej.


FOTOGALÉRIA