Návšteva partnerov z Ukrajiny na MsÚ Nové Zámky


Riaditeľ EEDA n.o. sprevádzal partnerov z Ukrajiny na MsÚ Nové Zámky.


FOTOGALÉRIA