Návšteva UMB BB


Riaditeľ agentúry navštívil Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici.


FOTOGALÉRIA