Návšteva partnerov z Ukrajiny vo VŠ Danubius Sládkovičovo


Ukrajinský partneri našej agentúry navštívili spolu s riaditeľom EEDA n.o. VŠ Danubius Sládkovičovo.


FOTOGALÉRIA