Pracovné stretunie s akademikom Hraškom


Riaditeľ EEDA n.o. sa sprostredkoval pracovné stretnutie prof. Petkova (Ukrajina) spolu s prof. Hraškom.


FOTOGALÉRIA