Stretnutie s mladými kozákmi v Záporoží


Riaditeľ EEDA n.o. sa na služobnej ceste po Ukrajine stretol v Záporoží s mladými kozákmi.


FOTOGALÉRIA