Podpísanie spolupráce s VŠ Poznaň, Poľsko


Naša agentúra nadviazala spoluprácu s VŠ Poznaň v Poľsku.


FOTOGALÉRIA