Odhalenie pamätníka M.R. Štefánika v Užhorode, Ukrajina


Riaditeľ Východoeurópskej agentúry pre rozvoj n.o. obdržal pozvanie od Generálneho konzulátu Slovenskej republiky v Užhorode na “Slávnostné odhalenie busty generála Milana Rastislava Štefánika“, ktoré sa uskutočnilo dňa 10. 11. 2016 o 14:00 v Parku M.R. Štefánika (námestie družby národov) v Užhorode, Ukrajina. Pozvanie s vďakou prijal a slávnosti sa zúčastnil.


NA STIAHNUTIE

FOTOGALÉRIA